Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Dr. Ozan Bitik ile Yüz Estetiği Üzerine…

Orta Yaş Güzeli

35-55 yaş arasındaki kadın güzelliğini tarif etmek için yazıyorum.

Benim uygulamalarımda elde etmeyi amaçladığım “ideali” yansıtıyor. Eğer birlikte çalışacaksak değerlerimizin ve beklentilerimizin uyumlu olması gerekiyor.

Her yaşın bir güzelliği var, doğru.

Ancak her yaşın güzelliği farklı.

18 yaşındaki bir genç kadının güzelliğini belirleyen faktörlerin bazılarını alıp 50 yaşındaki bir kadının yüzüne yerleştirdiğinizde güzel bir kadın değil garip bir kadın yüzü elde ediyorsunuz.

Bu yazıda özellikle “kadınlardaki” güzellik ölçütlerinden bahsedeceğim zira aynı yaş grubundaki erkeklerdeki ölçütler tamamen farklı.

35-55 yaş aralığındaki en güzel kadınları incelediğinizde bazı ortak özellikleri olduğunu görebilirsiniz.

Neredeyse hepsinin yüzü ince, açılı ve ifadelidir.

Yüzün yaşla birlikte toplam hacmi azalır, yüz incelir ve bu incelme orta yaş kadınlarına kendine has bir güzellik katar.  Yüzün global dolgunluğu 10-25 yaşlar arasına özgü bir güzellik kriteridir. Orta yaş güzeline yakışmaz. Bu sebeple orta yaş güzeli kadınlarda yüzü bütünüyle dolgunlaştırmak gibi bir hedefimiz hiç yok. Orta yaş kadınlarına yapılabilecek en büyük haksızlıklardan birisi bu yaşın güzelliğini aşırı dolgu, yağ enjeksiyonu gibi uygulamalar ile maskelemektir.

Orta yaş güzelinin ince yüz hatlarını muhafaza ederken kritik hacim kayıplarına müdahale edilebilir. Örneğin göz altında mimik kaslarının, şakakta çiğneme kasının sürekli olarak sıkıştırmasına bağlı oluşan hacim kayıpları yağ enjeksiyonları ile dengelenebilir. Ancak kritik sıkışma bölgelerinde bile amaç yüze ekstradan bir dolgunluk kazandırmak değil, yaşlanma sürecindeki hacim kaybını dengelemektir.

Orta yaş güzeli’nin ince yüz yapısına en uygun cerrahi müdahale derin plan yüz germe. Bu işlem yaşlanma sürecinde yüzün alt kısmında oluşan kareleşmeyi, ağız çevresindeki kalabalıklaşmayı ve boyun hattındaki bozulmayı gideriyor. Ortaya çıkan sonuç otomatik olarak daha ince ve açılı bir yüz yapısı oluyor. İşlem tek başına yüzü küçültmese de kalabalık yapan yumuşak doku yığınını daha ideal bir anatomik pozisyona taşıyarak daha ince ve açılı bir yüz yapısını “açığa çıkartıyor”.

Orta yaş güzelinin yüzü ince olmalıdır dedik ama bu noktada yüzü inceltmeye yönelik bazı müdahalelerin de potansiyel zararlarından bahsetmekte fayda var. Orta yaş kadınlarında yüz zaten kendiliğinden inceliyor. Biz kendiliğinden incelen bir yüzün yumuşak doku dengesini yerinde tutmaya çalışıyoruz. Asla ve asla yüzü kendimiz küçültmeye ve inceltmeye çalışmıyoruz.

Burası aşırı önemli. 

Çünkü orta yaş grubunda, dış müdahale ile yüzümüzden hacim eksilten her şey deri ve SMAS katmanında göreceli bir gevşeme yaratır ve yüzü hızlı sarkıtır. Bu sebeple orta yaş grubunda masseter botoksu, liposuction, ultrasonik yağ ablasyonu, radyofrekans yağ ablasyonu, yağ eritici mezoterapi ve bişektomi gibi hacim azaltıcı uygulamalardan uzak durmakta fayda var.

Benim pratiğimde bu tarz uygulamalar sadece yüz germe ile eş zamanlı olarak uygulanabilirler. Hacim eksikliğinin bir sonucu olarak meydana gelen gevşemeyi aynı seansta yüz germe ile dengeleyebilecekseniz hacim eksiltme işlemleri yapılabilir. Bunun haricinde çok ama çok dikkatli olmak lazım. Çünkü orta yaş güzelinin ince yüz idealine ulaşmaya çalışırken bir anda bireyi hızlı yaşlandırmak ve bir yüz germe ameliyatına mecbur bırakmak mümkündür.

Orta yaş güzelinde yüzün ince yapısı, yukarıda da bahsettiğim gibi açısallık ile eş zamanlı olduğu sürece anlamlıdır. Açısallığı sağlayan temel şey ise dengeli bir kas/iskelet/diş yapısıdır. Bu sebeple orta yaş güzeli kadınlarda ince bir yüz elde etme amacıyla iskelet veya kas yapılarını küçültmek uygun değildir. Masseter kası, temporal kas, çene kemiği, elmacık kemiği, kaş altı kemiği gibi açısallığı belirleyen derin yapıları korumak büyük önem arz ediyor. Özellikle şakak bölgesindeki temporal kas, botoks uygulamasının biraz dışarıya taşması ile belirgin olarak küçülebiliyor ve bu bölgede ciddi bir çökme oluşabiliyor. Masseter botoksu 40 yaş üzerinde çene açısını daraltıp, yanak ile boyun arasındaki geçiş konturunu bozabiliyor. Çene törpüleme ve elmacık kemiği küçültme ameliyatları birkaç ayda 10 yıl yaşlanmak istemiyorsanız mutlak suretle uzak durmanız gereken müdahaleler.

Orta yaş güzeli kadınlarda yüzün açısal karakterini korumak veya geliştirmek için iskelet yapıyı “vurgulayan” uygulamaları tercih ediyorum. Bu amaçla çene ucu, elmacık kemiği, çene açısı, şakak, nazolabial oluk gibi bölgelerde, hemen kemiğin üzerine radiesse, novuma gibi, kalsiyum hidroksi apatit (CaHA) dolguları kullanıyorum. Hem etki süresi hem de fiyat fayda oranı daha yüksek. Ancak bu saydığım alanlarda ciddi bir eksiklik var ise cerrahi seçenekleri ön planda tutmakta fayda var.  Örneğin çene ucu kemiği gerideyse her yıl buraya 2-3 ml dolgu yapmaktansa erken dönemde bir çene ucu ilerletme (genioplasti) yapmak çok daha faydalı olacaktır. Örneğin elmacık kemiği ileri derecede az gelişmiş ise buraya bir protez koymak ya da orta yüz germe yapmak daha faydalı olacaktır.

Prensip olarak iskelet yetersizliği olan bölgeler daha hızlı yaşlanır. Bu sebeple özellikle erken 30’lu yaşlarda iskelet eksikliğine tanı koymak ve hastanın iyi yaşlanabilmesi açısından iskelet kusurlarını optimize etmekte fayda var.

Orta yaş güzeli kadınların yüzlerinin olmazsa olmazı ise ifadeli, anlamlı bir yüz yapısıdır. Bu yaş grubunda yüze ifade katan en önemli şey belki de mimik kırışıklıkları ve katlantılarıdır. Burada botoks furyasına bir eleştiri getirmeden edemeyeceğim. Botoks asla ve asla mimik kırışıklıklarını ve mimikleri yok etmemeli. Botoks uygulamasındaki amaç aşırı aktif mimikleri normal aktiviteye çekmek olmalı. Güldüğünde ağız kenarında çift katlanmanın olmadığı, göz kenarında kaz ayaklarının görünmediği bir orta yaş güzeli olmaz. Böyle yazınca insanlar botoksa karşı olduğum izlenimine kapılıyorlar. Karşı değilim sadece doğru endikasyonda kullanılması gereken bir “ilaç” olduğunu söylemeye çalışıyorum. 

Geçmişte mimik kırışıklıklarını neredeyse tamamen silebilen phenol/croton oil peeling’ler yaygın olarak kullanılıyordu. Orta yaş kadınının kırışıklıklarını sildiğinizde ortaya 20 yaşın pürüzsüz cildi çıkmıyor. Ortaya kâğıt gibi, yüzün geneli ile uyumsuz düz ve parlak bir yüzey çıkıyor. Bu aşırı düz yüzey çevre yapıların yüzey özellikleri ile uyumsuz olduğu için sırıtıyor, çevreden bakanlar tam olarak ne olduğunu anlayamasalar da bir şeylerin normal olmadığını sezebiliyorlar. Bu tarz sonuçlar benim açımdan kabul edilemez. Bu sebeple yüzey tedavilerinde TCA gibi daha ılımlı, kırışıklıkların derinliğini azaltan ama onları tamamen yok etmeyen yöntemleri tercih ediyorum.

Tüm yaş gruplarında, yeni doğmuş bir bebekten 80 yaşında bir kadına kadar göz açıklığının tam olması çok önemli bir güzellik kriteridir. Göz açıklığının tam olması demek üst göz kapağı kirpik sınırının gözün renkli halesini üst sınırından teğet geçmesi demektir. Yaşlanma sürecinde 30 yaşından sonra her 10 yılda bu seviye 1 milimetre düşer ve gözler gitgide daha küçük ve yassı görünür. Bu görünüm bakışlardaki enerjiyi azaltır. Gözün ışığı sönmüş gibi bir algı yaratır. Orta yaş güzelinin “ifadeli” yüz ideali ile çelişir.  Bu duruma “pitoz” veya göz kapağı düşüklüğü diyoruz. Göz kapağı düşüklüğü göz kapağındaki deri fazlasından veya kaş seviyesinden bağımsız bir durum. Blog’da bu konuda yazılmış ayrı bir makale bulabilirsiniz. Normal göz açıklığı benim orta yaş güzellik idealimdeki ifadeli yüz yapısı açısından oldukça önemli.

Bir diğer önemli faktör diş yapısı. Bu konu benim direkt olarak ilgilendiğim bir konu olmasa da güzel bir gülümseme istisnasız her yaş için güzelliğin en önemli belirleyicilerinden birisidir. Bireyin “ifadesinde” gülümsemesi kadar etkili bir başka faktör yoktur. Diş yapısı bozuk hastaların büyük çoğunluğunda gülme dinamikleri bozuluyor. Hastalar diş yapısını gizlemek için garip gülme dinamikleri geliştiriyorlar. Bu da orta yaş güzelinin “ifadeli” yüz yapısına büyük bir darbe vuruyor. Henüz gülme dinamiklerini optimize etmeden dudak dolgusu, lip lift gibi işlemler isteyen hastalarım oluyor. Ağız çevresi estetiğinde öncelik her zaman diş tedavisinde olmalı.   

Son olarak dudak ve orta yüz dolgunluğuna kısaca değinmek istiyorum. Erken gençlik döneminde dolgun dudaklar ve gözaltını dolduran yanaklar makbuldür. Orta yaş güzellerinde dudak ve orta yüz dolgunluğunu çok optimum bir seviyede ayarlamak gerekir. Çok ince dudakları veya çökkün orta yüz bölgesini mutlaka tedavi planında ele alıyoruz. Eğer göz altında ileri derecede bir hacim kaybı varsa orta yüz germe, dudak hacmi ileri derecede azalmış ise dudak dolgusu uyguluyoruz. Ancak bu hastaların büyük çoğunluğu zaten ilk gençlik yıllarında bile ince dudaklara veya hacimsiz bir gözaltı yapısına sahip bireyler oluyorlar. Dudak ve orta yüz dolgunluğunu “normal” seviyesine getirmek ana amacımız.  Bu sebeple orta yüz estetiğinde tercihim dışarıdan bir hacim eklemeden yanağın kendi hacmini yüz iskeleti üzerinde yeniden dağıtma prensibine dayalı orta yüz germe (midfacelift) ameliyatı.  Dudakta veya orta yüzde normalin üzerinde bir dolgunluk orta yaş güzeli kadınların yüzünü kabalaştıran, dikkati gözlerden uzaklaştıran, yüzün doğal kıvrımlarını bozan, “vamp” bir görünüm oluşturuyor. Ben sevmiyorum, yapmıyorum. Bkz: Nicole Kidman’ın yeni hali.

Yüzü güzelleştirmeye başlamadan önce neyin güzel olduğu ve neyi hedeflememiz gerektiği konusunda bir meslek profesyonelinden görüş almanızı tavsiye ederim.

İnstagram güzeli olmayın, yaşınızın güzeli olun.

Tek açıdan, tek fotoğrafta değil her açıdan, konuşurken, gülerken de iyi görünmeniz lazım.

Sevgiyle kalın,

Güzel Kalın.

OB

Estetik Uygulamalar hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için Doç. Dr. Ozan Bitik'in resmi web sitesi www.ozanbitik.com'a erişebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yüz Gençleştirme Ameliyatı Olmamı Eşim İstemiyor

Eşiniz ile mütabık olmadan yüz gençleştirme ameliyatı olmanızı tavsiye etmem.…

Devamını Oku
Lifestyle Lift’in İbretlik Hikayesi

Yüz gençleştirme cerrahisi ile ilgili araştırma sürecindeki herkesin okuması gereken …

Devamını Oku
Facelift’in Dönüşü

Minimal invazif estetik uygulamalar son 15 yılda altın çağını yaşarken, her ay; ilaç …

Devamını Oku