Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Dr. Ozan Bitik ile Yüz Estetiği Üzerine…

Yüz Germe Ameliyatında SMAS Teknikleri

SMAS insan yüzünde bir anatomik katmanın adıdır. Bu katman yüzün yüzeysel bağ dokularını ve yüzeysel kas yapılarını içeriyor. Hemen altında yüzün sinirleri var. Yüz germe ameliyatlarında;

1: SMAS katmanın üzerinden gidip deriyi kaldırabilirsiniz.

2: SMAS katmanının altından gidip SMAS ve deriyi bir bütün olarak kaldırabilirsiniz. 

3: Deriyi ayrı bir yaprak, SMAS’ı ayrı bir yaprak olarak kaldırabilirsiniz. 

Birinci kategoriyi yüzeysel plan yüz germe (sub-kütanöz, deri altı, cilt altı veya klasik yüz germe olarak da bilinir),

İkinci kategoriyi derin plan/kompozit yüz germe (kompozit veya deep plane yüz germe olarak da bilinir),

Üçüncü kategoriyi ise lamellar yüz germe (çok katmanlı yüz germe olarak da bilinir) olarak adlandırıyoruz. 

Biz bilimsel literatürde kelime oyunlarını pek sevmeyiz. Öte yandan tüccarlar ve reklamcılar kelime oyunlarını çok severler. Masum ifade farklılıkları gibi görünen şeyler, bir bireyi beklentilerinden tamamen farklı bir ürünü veya hizmeti almaya yönlendirebilirler.  Yüz germe alanında da bu böyle.

SMAS lift olarak adlandırılan tüm ameliyatların teknik olarak SMAS katmanının altındayapılan bir diseksiyonu içermesi ve SMAS’ı zeminden ayrıştırması gerekir. Yukarıdaki 2. ve 3. kategorilere SMAS lift diyebilirsiniz. 

SMAS’ı zeminden kaldırmak ve alttaki derin dokulardan ayırmak zor iştir. Eğitim ve tecrübe gerektirir, mikro-cerrahi becerisi gerektirir, anatomik varyasyonlara hakimiyet gerektirir. Tüm tutucu ligamentleri tek tek ayırmanız ve bu esnada derindeki sinir, kas, tükürük bezi gibi yapıları korumanız gerekir. Bu ameliyat rutin plastik cerrahi müfredatında yoktur. 

SMAS katmanının kaldırıldığı 2. ve 3. tipteki operasyonlarda ameliyatın yanaktaki, çene hattındaki ve ağız çevresindeki etkisi artar. Platysma kasının SMAS flebine dahil edimesiyle boyuna olan etki artar. Orbikülaris okulu kasının SMAS lebine dahil edilmesi ile göz altı ve orta yüz bölgesindeki etki artar. SMAS katmanı modern yüz gençleştirme ameliyatlarında tedavi planına dahil edilmesi ameliyatın daha uzun süre kalıcılığını korumasına imkan verir. SMAS deri kadar kolay gevşemez ve dikiş direnci yüksektir. Zaten bu avantajlarından dolayı SMAS teknikleri uygulamada popülerlik kazanmıştır.

Maalesef SMAS’ı zeminden kaldırmadan yapılan çeşitli ameliyatlar, uygulayıcıları tarafından hatalı olarak SMAS lift olarak nitelendiriliyor. Birinci kategorideki (SMAS lift olmayan) ameliyatlarda deriyi kaldırdığınızda zeminde kalan katman SMAS’dır. Bu katmana yüzeyinden müdahale edebilirsiniz. Katmanı dikişlerle kendi üzerine katlayabilirsiniz (plikasyon), katmandan ince bir şerit kesip uçları birbirine dikebilirsiniz (SMASektomi), katmanı kese ağzı dikişleri ile büzebilirsiniz (purse-string) veya katmanı askı dikişleri ile destekleyebilirsiniz (suspension). Bu tekniklerin hepsi belli bir düzeyde etkilidir. Hepsinde alttaki SMAS katmanına yüzeyden bir şeyler yapılır. Ancak bu tekniklerin hiçbirisi SMAS lift değildir. Birer yüzeysel yüz germedir. 

Özellikle ileri düzey yaşlanması olan ve yaşlanma paterninin yüzeysel tipte olduğu hastalarda yüzeysel teknikler derin tekniklerden daha etkili bile olabilir. Benim geliştirdiğim “çift seviyeli SMAS plikasyonu” isimli bir ameliyat tekniğim var.  Yüzeysel kategoride bir teknik. Yüzeysel tipte yaşlanan hastalarda başarıyla uyguluyorum. Kırışıklıkları, çene hattındaki sarkma ve ağız çevresindeki yaşlanma belirtilerini etkili olarak tedavi eden bir yüz germe operasyonudur. Yüzeysel liftlere kesinlikle karşı değilim. 

Yüzeysel liftlerin kelime oyunlarıyla derin plan veya lamellar bir teknikmiş gibi gösterilmesine karşıyım.

Bir diğer yanılsama, ikinci kategorideki yüz germe tekniklerinin (derin plan/kompozit yüz germeler) benzer kelime oyunlarıyla üçüncü kategorideki lamellar ameliyatlardan daha üstün tekniklermiş gibi gösterilmesidir. 

Üçüncü kategorideki High SMAS, Extended SMAS gibi teknikler hem yüzeysel hem de SMAS altı diseksiyonun yapıldığı oldukça kompleks ameliyatlardır. İkinci kategorideki derin plan, kompozit teknikleri markalaştırma çabasındaki bazı hekimler üçüncü kategorideki lamellar ameliyatları da birinci kategorideki yüzeysel ameliyatlar ile aynı kefeye koyarak hepsine birden SMAS lift diyorlar (elbette literatürde değil, sosyal medya hesaplarında). Sanki ikinci kategorideki derin plan kompozit teknik tek başına bambaşka, eşsiz benzersiz bir ameliyatmış gibi bir algı yaratılıyor. Bu ticari bir manipülasyon.  İnsanların kafası karışık.

-Size HighSMAS daha uygun olur dediğim bir hasta bana:

-Ben SMAS lift istemiyorum derin plan bir teknik istiyorum diyor. 

Bunu derken High SMAS’ın derin plan yüz germe ile çok benzer, aynı felsefede, aynı hedeflere sahip ama ondan biraz daha kapsamlı bir ameliyat olduğunun bilincinde değil. Çünkü SMAS lift’i yüzeysel tekniklerden birisi zannediyor. Lamellar (çok katmanlı) ameliyat tekniklerinin kelime oyunlarıyla yüzeysel birer teknikmiş gibi gösterilmesine de karşıyım.

Son olarak bazı ameliyat isimlerinin ayrıştırma düzlemi ile ilgili bilgi içermediğini bilmenizde fayda var. Bunların başında endoskopik yüz germe ve mini yüz germe ameliyatı sayılabilir. Bir mini yüz germe ameliyatı cilt altından da yapılabilir, SMAS altından da yapılabilir. İki ameliyatın da ismi aynı olmakla beraber etkileri oldukça farklı olacaktır. Benzer biçimde endoskopik yüz germe cilt altından (subkütan), SMAS altından (subSMAS) veya kemik zarı altından (subperiosteal) yapılabilir. Her üç işlem de endoskopik yüz germe olarak adlandırılsa da içerikleri, etkileri, kalıcılık süresi, riskleri, komplikasyonları ve iyileşme süreçleri çok farklı olacaktır. 

Yüz gerdirme ameliyatlarında teknik seçimi hastaya özel olarak yapılmalı. Her hastada aynı teknik çalışmaz. Yaşlanma paterni ve yüz morfolojisi hastadan hastaya farklılık gösterir. Yüzeysel yaşlanması olan, SMAS katmanının atrofik olduğu, eş zamanlı olarak derin kompartmanlara yağ doku transferi yapacağınız bir hastada yüzeysel bir teknik iyi bir tercih olabilir. 

Ancak yüzeysel bir tekniği genç, ağır yüzlü, sigara kullanan bir hastada seçerseniz başarılı bir sonuç almanız çok zor olacaktır. 

Ben kendi pratiğimde; Her üç kategorideki yüz germe ameliyatını da uyguluyorum.

SMAS altı teknikler benim üst ihtisas alanım. Bu alanda tıp literatürüne giren bilimsel makalelerim, yüzlerce hastalık vaka serilerim var. Buna rağmen hiçbir zaman SMAS altı tekniklerin yüzeysel tekniklere kıyasla her açıdan daha üstün olduğunu iddia etmedim. Instagram hesabımda yüzeysel, derin plan/kompozit ve lamellar tekniklerin her birisine ait örnekleri bulabilirsiniz. Yüz estetiğinde doktorun favori tekniğini her hastaya dayatmak doğru değildir. Teknik seçimi ve çözüm önerileri bireysel temelde olmalıdır. Bir hastanın kendi başına tekniğe karar vermesi de kendisi açısından riskler barındırır. 

Şunu bilmelisiniz. Doktor seçimi, teknik seçiminden önemlidir. Klasik teknikler ve yüzeysel teknikler ile de çok iyi sonuçlar elde edilebilir. Her hekim, tecrübeli olduğu teknik ile en iyi sonucu elde eder. 

Üstelik tecrübe ile beraber hasta güvenliği gelir. Bir hekimi kendi tecrübeli olduğu tekniğin dışındaki bir tekniğe zorlamayın. Böyle bir ısrar komplikasyonlara giden yoldur.

Yüz germe ameliyatlarında teknik seçimi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sevgiyle Kalın,

Güzel Kalın.

OB

Yüz Germe Ameliyatı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için Doç. Dr. Ozan Bitik'in resmi web sitesi www.ozanbitik.com'a erişebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yüz Germe Ameliyat İzleri Hakkında Pratik Bilgiler

Klasik yüz germe ameliyatında izlerin olgunlaşması zaman alır. İlk günlerde taze diki…

Devamını Oku
Orta Yüz Germe Ameliyatı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Orta yüz gözün altında, burnun yan tarafında kalan dikdörtgen biçimli alandır. Orta y…

Devamını Oku
Yüz Germe Sonrası Ağrı ve Rahatsızlık Hissi

Yüz germe ameliyatı ağrılı bir işlemdir. Yüz germe ameliyatının ağrısız olduğunu iddi…

Devamını Oku