Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Dr. Ozan Bitik ile Yüz Estetiği Üzerine…

Boyun Germe Ameliyatı Ve Boyun Gençleştirmede Önemli Noktalar

Boyun germe ameliyatı yüz gençleştirme projesinin en önemli basamaklarından birisidir. Boynu içine almayan hiçbir yüz gençleştirme ameliyatı üst düzey bir etkinliğe ve doğallığa ulaşamaz. Sadece yüzü gençleştirmek ve boynu yaşlı bırakmak yüz gençleştirme ameliyatlarında en sık yapılan hatalardan birisidir ve kişinin yüz germe ameliyatı olduğunu bir bakışta ele verir. 

Boyun germe ameliyatı ve boyun gençleştirme hakkında önemli noktaları bu yazıda maddeler halinde sıralayacağız.

Boyun Yaşlanması Çok Boyutludur

Boyun bölgesi yaşlanırken yüzeydeki deri, derinin hemen altındaki platysma kası, deri altı yağ dokusu, platysma kası altındaki yağ dokusu, boyun orta hat kasları, boyundaki tükürük bezleri belirgin değişimler gösterir. İdeal tedavinin bu katmanların tamamını ele alması şarttır.

Boyun Yaşlanma Paternleri Bireysel Farklılıklar Gösterir

Boyun yaşlanması bazı kişilerde sadece derideki gevşemeden kaynaklıyken, bazı kişilerde platysma kası gevşekliği daha ön plandadır. Bazı kişilerde daha derin yapılardaki (tükürük bezleri, digastrik kaslar vb.) sarkma ve büyümeler belirgin olabilir. Bireysel iskelet yapısı boyun yaşlanmasını çok yakından etkiler. 

Boyun Gençleştirme Ameliyatları Bireye Özel Kurgulanır

Yaşlanma şeklindeki farklılıklara, yüzün ve boynun anatomisine, kişinin çene kemiği pozisyonuna, cinsiyete, beklentilere, risklere, eşlik eden diğer cerrahi işlemlere göre değişik boyun gençleştirme yaklaşımları tercih ediyoruz.

Boyun Problemleri Dışarıdan Göründüğü Gibi Olmayabilir

Boyun ve çene hattı arasındaki ideal açı 90 derece civarındadır. Boyun açısının kaybı, boyun estetiğinde en sık karşılaştığımız şikayetlerden birsidir. Bir diğer estetik kusur da boyun estetik yüzey konturlarının silikleşmesidir. Buna boyunda definisyon kaybı diyoruz.  Hastalarımız çoğu zaman boyunda açı kaybının boyun derisi altında biriken yağlanmaya bağlı olduğunu zannederler. Halbuki boyunda açı kaybı olan bireylerin neredeyse %90’ında derin boyun yapılarında büyüme, gevşeme, sarkma, atrofi, attenuasyon gibi ek patolojiler mevcuttur. Yani gıdınızdan birazcık yağ almak veya eritmek sizi daha estetik bir boyun görünümüne kavuşturmaz.  

Boyunda Hacim/Yüzey İlişkisine Dikkat Etmelisiniz

Estetik cerrahideki temel prensiplerden birisi şudur: 

Bir kompartmanın (yüz, karın, meme, popo vb.) içindeki hacmi yavaş yavaş attırdığınızda vücut yeni deri üretir ve artan hacme uygun bir deri giysisi oluşturur. Gebelik ve aşırı kilo almak bunun en güzel örneğidir. 300 kilo bile olsanız vücudunuz yeni bedeninize uygun bir deri yüzeyi yaratacaktır.

Ancak;

Bir kompartmanın içindeki hacmi azalttığınızda, yüzeydeki deri sınırsız olarak küçülemez. Bu sebeple gebelik sonrasında karın derisi bol kalır, emzirme sonrası meme derisinde sarkma ve gevşeme gözlenir. 

Aynı prensip boyun için de geçerlidir. Boyun bölgesinden yağ doku hacmini eksilttiğinizde üzerindeki deri göreceli olarak bol kalır ve sarkar. Yağ eksiltmenin hangi biçimde olduğunun pek önemi yoktur. Liposuction, mezoterapi, lazer lipoliz, fokuslu ultrason, cerrahi eksiltme veya doğal yollarla kilo verme seçeneklerinden hangisi söz konusu olursa olsun boyunda yağ eksilince deri bollaşır ve gevşer. 

Genç hastalarda, erkeklerde, çene iskeletinin güçlü olduğu veya ameliyat ile güçlendirileceği durumlarda, platysma fonksiyonunun, deri kalınlığı ve esnekliğinin iyi olduğu bireylerde ciddi bir deformasyona yol açmadan boyundan sınırlı miktarda yağ eksiltilebilir. 

İleri yaşta, deri esnekliği zayıf bireylerde, özellikle de çene iskeleti zayıfsa; yağı eksilttiğinizde oluşan gevşemeyi ve sarkmayı giderebilmek için çoğu zaman boyun germe ameliyatına ihtiyaç olacaktır. 

Boyun Germe Ameliyatı En Sık Yüz Germe Ameliyatı İle Kombine Olarak Yapılır

Boyun ile yüz bir bütündür. Daha harmonik, daha doğal ve daha bütüncül bir sonuç elde edebilmek için iki bölgenin bir arada tedavi edilmesi daha avantajlıdır. Yüz germe esnasında boyun kasının ve yüz derisinin yukarı doğru çekilmesi boyun konturunu otomatik olarak düzeltir. Elinizi her iki yanağınıza koyun ve şakak bölgesine doğru çekin. Boynunuzun nasıl düzeldiğini göreceksiniz.

Boyun germe ameliyatında, boyundaki deri fazlası kulak arkasındaki ters U şekilli kesi hattı boyunca ensenin her iki yanından atılır. Bu bahsettiğimiz kulak arkası kesi, yüz germe ameliyat kesisinin bir parçası olduğundan ötürü yüz germe ameliyatına ek olarak boynu da germek hem pratik hem de da daha kolaydır.

Yüz germe ameliyatının yapıldığı ancak boynun bu esnada yapılmadığı durumlarda, 1-2 sene sonra boynu da yaptırmak isterseniz yüz germe ameliyat kesisi yeniden açılacak ve iyileşme süreci başa sarılacaktır. 

Çoğu hasta “E ben onu bilseydim yüzümü yaptırırken boynumu da yaptırırdım, şimdi boynumu yaptırmak için yüz germe ameliyatının bir kısmını tekrardan olmam gerekeceğini bilmiyordum” şeklinde yakınır. 

Siz bu vesileyle öğrenmiş oldunuz.

Boyun Yaşlanması Çene İskeleti İle Yakın İlişkilidir

Çene iskeleti zayıf olan bireylerde boyun yaşlanmasını çağrıştıran belirtiler çok erken ortaya çıkar. Aksine çene iskeleti güçlü bireylerde boyun ortalamadan çok daha uzun süreler gençlikteki konturunu korur. 

Çene ucunun küçük ve geride olması kişiyi başı başına “gıdılı” gösterir. Bu bireylerde çene ucunu öne almak boyun konturunu çok dramatik bir biçimde düzeltebilmektedir. 

Yukarıda hacim ve yüzey ilişkisinden bahsetmiştim. Hacim yüzey dengesini korumak adına hafif “gıdı” şikayeti olan hastalarda gıdı bölgesinden yağ alma işlemini, çene ucu protezi, çene ucu ilerletme veya çene ucu dolgusu işlemleriyle kombine etmeyi çok faydalı buluyorum.  Çenenin altından eksiltilen hacim kadarını çenenin önüne koyduğunuzda hacim yüzey ilişkisini bozmadan ve deriyi sarkıtmadan güzel bir boyun konturu yakalayabiliyoruz.  

60 yaş üzeri bireylerde, kemik ermesine bağlı olarak, çene ucu neredeyse her hastada küçülür. İleri yaş hasta grubunda çene ucu protezlerini neredeyse boyun estetiğinin rutin birer basamağı olarak kullanıyoruz. 

Derin Boyun Yapılarını Şekillendirmek İçin Çene Altı Kesisi Kullanıyoruz

Boynun merkezindeki anatomiyi şekillendirmek istediğimiz zaman, çene altında 3-4 cm’lik bir ek kesi kullanıyoruz. Bu kesi deri altı yağ dokusuna, platysma kas dokusuna, platysma altı yağ dokusuna, derin boyun kaslarına, tükrük bezlerine ve hyoid kemiğe ulaşabilmemizi sağlıyor. Bu kesi yoluyla çene ucuna ulaşarak çene ucu protezleri koyabiliyoruz veya çene ucu sarkıklığını düzeltebiliyoruz. Bu kesi sizin orijinal çene altı kıvrımınızın 1 cm kadar arkasında kalıyor ve genellikle gölgede kaldığı için hiç dikkat çekmiyor. Yara iyileşmesinin birinci yılından sonra çene altı gölgesinde gizlenen bu ameliyat izini aydınlık bir ortamda ilk bakışta görebilmek çok zordur.  

Derin Boyun Yapılarını Şekillendirmeden Yüzeyi Germek Her Zaman İyi Sonuç Vermez

Derin boyun yapılarında problemler olduğunda bunları düzeltmek ideal estetik sonuca ulaşmak açısından gereklidir. Mesela büyük ve sarkık bir tükrük bezi, ameliyat öncesinde sarkık boyun derisin altında dikkat çekmez. Yüzeysel bir boyun germe ameliyatından sonra hele bir de boyundaki cilt altı yağ dokusunu incelttiyseniz, üzerlerindeki kamuflaj kalkar ve büyük tükrük bezleri ortaya çıkar. Hasta çene ucu ve çene açısı arasında çeviz büyüklüğünde iki adet beze’den yakınır. İlk ameliyat esnasında derin boyun yapılarının tanınması ve tedavi planına dahil edilmesi çok önemlidir, zira sonradan bunları tedavi edebilmek için boyun germe ameliyatını tekrarlamak dışında pek de bir seçeneğiniz yoktur. 

Öte yandan derin boyun yapılarının tedavisi her hastada yapılabilecek bir iş değildir. 

İleri düzey cerrahi tecrübe ve hassasiyet gerektirir. Bazı riskleri vardır. Ameliyat süresini uzatır. 

Örneğin kalp hastalığı, kanama eğilimi olan ve sigara kullanan bir hastada bu tarz kapsamlı boyun işlemleriyle vakit kaybetmek ve risk almak gereksiz olacaktır. Ameliyat sonrası süreçte 2-3 hafta doktor gözetiminde kalamayacak olan, yurtdışından gelen ve erken dönemde dönmesi gereken hastalarda derin boyun işlemlerini uygulamayız. Tıbbi durumu derin boyun cerrahisi için uygun olmayan hastaların suboptimal (idealin altında) bir boyun sonucuna razı olmak dışında bir seçenekleri maalesef yoktur. 

Boyun Germe Ameliyatı Ve Deri Kırışıklıkları

Boyun germe ameliyatı derideki yatay kırışıklıkları azaltır ve deri yüzeyinin daha gergin bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.  Ağız köşenizi aşağı çekmeye çalıştığınızda ortaya çıkan dikey kas bantlarını tamamen yok etmez. Bu bantlar için ya ameliyat esnasında kasa yatay bir kesi yapmak (platysma transeksiyonu), ya da ameliyat sonrası dikey kas bantlarını botox ile zayıflatmak gerekir. Yine boyun germe ameliyatı boynun en altındaki, göğüs duvarına yakın kırışıklıkları tamamen gideremez. Boyun derisini kırışıklardan tamamen arındırıp, pürüzsüz hale getirmez. Çenenizi öne eğdiğinizde oluşan yatay deri katlantılarını ortadan kaldırmaz. Boyun germe ameliyatı boynunuzu daha iyi yapar, mükemmel yapamaz. 

Boyun Germe Ameliyatı Sonrası Gelişen Komplikasyonlara Erken Müdahale Çok Önemlidir

Boyun germe ameliyatı sonrası nadiren de olsa bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlar her cerrahi işlemde görülebilen bazı durumlardır ancak boyunda hayati yapılara olan yakınlılarından dolayı özellik taşırlar. Boyun ameliyatı sonrası kanama solunum yoluna basınç uygulayarak hastanın hayatını tehdit edebilir. Boyun bölgesinde gelişen enfeksiyonlar doku düzlemleri arasında yayılma eğilimindedir ve çok erken dönemde hastanede yatarak damardan antibiyotikler ile tedavi edilmelidir. Boyun germe hastalarını ameliyat sonrası erken dönemde daha yakından takip ederiz. 

Boyun Germe Ameliyatı Sonrasında İyileşme Süreci Ve Bakım Biraz Zahmetlidir

Ameliyattan sonra boyunda hissizlik, şişlik, sertlik olması çok normaldir ve yaklaşık 3 ay kadar bir süre içerisinde yavaş yavaş normale döner. Boyun germe ameliyatının tekniğine bağlı olarak genellikle 2-14 gün süreyle özel bandajlar veya yüz korseleri kullanmanız gerekebilir. Erken dönemde yutkunmakta zorluk çekebilirsiniz. İlk günler sanki içeride bir kayış varmış gibi bir gerginlik hissi olabilir. Bunun sebebi iç kaslarda yapılan korse tipi cerrahi onarımlardır. 

Boyun germe ameliyatından 10-14 gün sonra sosyal hayata ve iş hayatına dönülebilir. Ameliyat sonrası hafif egzersizlere 3 haftada daha ağır sporlara 3 ayda başlanabilir. Fiziksel faaliyetler esnasında boynun aşırı hareketinden kaçınmak yara izlerinin optimum iyileşmesi açısından gereklidir. Boyun germe ameliyatından bir gün sonra saçlar yıkanabilir, dul alınabilir. Birinci haftadan sonra makyaj yapılabilir. 

Sigara Kullanımı Boyun Germe Ameliyatı İçin Bir Engel Teşkil Eder

Boyun germe ameliyatı boyun derisinin alttaki kas yapılarından ayrıştırılmasını gerektirir. Bu manevra doku kanlanmasının yönünü değiştirir. Sağlıklı bireylerde bu işlem güvenle yapılabilir. Sigara kullanan hastalarda kılcal damar dolaşımı zayıf olduğundan bu seviyede bir deri ayrıştırma yapılamaz. Yapılırsa, yüz ve boyun derisinde geri dönüşümsüz doku kayıpları meydana gelebilir. Benzer biçimde sigara kullanan hastalarda yüzeysel/genişletilmiş yüz germe teknikleri de uygulanamaz. 

Sigara kullanan hastaların tek makul seçeneği derin plan yüz ve derin plan(subplatysmal) boyun germe ameliyatıdır. Bu ameliyatta boyun kasının altından sınırlı bir ayrıştırma yapılır ve yüzeydeki derininin kanlanması korunur. Ancak bu ameliyatın etki gücü standart bir boyun germe ameliyatından daha düşüktür. Tıpta önceliğimiz her zaman hastayı güvenli tarafta tutmaktır. Dolayısıyla sigara içen hastaların teknik seçimindeki sınırlamalardan dolayı suboptimal (ideal’in altında) bir sonuca razı olmak dışında bir seçeneği maalesef yoktur. Benzer kısıtlamalar sigara dışında damarsal hastalığı olan diğer bireyler için de geçerlidir (skleroderma, ileri düzey diyabet, vaskülitler vb.)

Boyun Gençleştirme Amacıyla Yapılan Ameliyatsız Müdahaleler Kısıtlıdır

Öncelikle söz konusu boyun estetiği olduğunda ameliyatsız seçeneklerin neredeyse yok denecek kadar az sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Ameliyatsız boyun germe diye bir olgudan bahsedilemez. Boyun derisine yönelik lazer uygulamaları kırışıklıkları bir nebze hafifletebilir. Boyun açısının altında kalan bölgedeki deriye mikro yağ enjeksiyonu yapmak yüzey kırışıklıklarını azaltabilir ve alttaki platysma kasına ait bantları gizleyebilir. Platysma kası hiper aktif ise botoks ile zayıflatılabilir ve dikey bantlar azaltılabilir. Boyun ameliyatı sonrası minör pürüzlerin tedavisinde mikroliposuction, mikro yağ doku transferi gibi minör cerrahi işlemleri sıkça kullanırız. Bunlar klinikte yapılan minör işlemler olup birer ameliyat sayılmazlar. 

Yüz estetiğini tüm alanlarında olduğu gibi boyun estetiği alanında da bireysel bir planlama mutlak suretle gereklidir. Boyun estetiğinde şablon ameliyatlar veya tedavi stratejilerinden söz edilemez. İyi yapılmış bir boyun estetiği ameliyatı yüze dinç bir görünüm kazandırır. Boyun estetiği ve boyun germe ameliyatı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sevgiyle Kalın, 

Güzel Kalın.

OB

Boyun Germe Ameliyatı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için Doç. Dr. Ozan Bitik'in resmi web sitesi www.ozanbitik.com'a erişebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Revizyon Yüz Germe Ameliyatı (Sekonder Facelift)

Yüz germe ameliyatı tekrarlanabilen bir ameliyattır ancak hatalı bir yüz germe ameliy…

Devamını Oku
Derin Plan Yüz Germe: Doğal ve Kalıcı Sonuçlar

Derin plan yüz germe (deep plane facelift) plastik cerrahi uzmanları tarafından çoğun…

Devamını Oku
Yanak Estetiğinde Hacim Sorunları ve Tedavideki Önemli

Yaşlanma sürecinde yanak yumuşak doku kitlesi net olarak hacim kaybeder. Yaşlanma sür…

Devamını Oku