Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Dr. Ozan Bitik ile Yüz Estetiği Üzerine…

Kaş Kaldırma Ameliyatında Seçenekler

Kaşlar alnın alt kısımında yer alan ve alındaki terlerin göze girmesini engelleyecek biçimde dizilmiş bir kıl yumağıdır. Biz estetik cerrahide sadece yüzeydeki kılları değil bunun altındaki yumuşak doku kitlesini de kaş olarak nitelendiriyoruz. Plastik cerrahide kaş estetiği sadece kaşın modeli ile ilgili bir terim değildir. Kaşın üst göz kapağı estetiği ile yakından bir ilişkisi vardır.

Kaşların Çevre Yapılar İle Estetik İlişkisi

Kaşlar alnın bir parçasıdır. Alın düştüğü zaman kaşlar sarkar. Kasların yaşlanması alın bölgesinin yaşlanması ve fonksiyonları ile yakından ilişkilidir. Alındaki kaslar kaşları yukarı kaldırabileceği gibi aşağıya da çekebilir. Kaşlar aynı zamanda üst göz kapağı ile de fonksiyonel ve estetik bir bütünlük içerisindedir. Kaşlar düştüğü zaman normalde kaşın altında yer alan yumuşak doku kitlesi göz kapağının üzerine biner. Bu yumuşak doku sarkması sanki göz kapağında fazlalık varmış gibi bir illüzyon oluşturabilir.

Kaşlar Neden Düşer? Yaşlanma Sürecinden Nasıl Etkilenir?

Kaşların yapısı her hastada değişiklik gösterir. Erkeklerde kas pozisyonu kadınlara kıyasla daha düşüktür ve erkek estetiğin de düşük kaşlar makbuldür. Pek çok genç güzel ve yakışıklı insanın kaşları doğal olarak düşüktür. Eğer bir kişi doğuştan gelen düşük kas pozisyonundan şikayetçi ise o zaman genç yaşlarda da kaş kaldırma ameliyatlar için uygun bir aday olabilir.

Kaş düşüklüğünün en doğal ve en sık görülen sebebi ise yaşlanmadır. Alın dokusu yaşlanırken cilt altındaki yağ doku miktarı belirgin olarak azalır. Sanki bir yastığın içerisinden dolgusunu çıkarttığınızda nasıl yüzeyi bol ve sarkık oluyorsa kaşlar da aynı şekilde alın bölgesinin hacim kaybetmesi ve yerçekimi etkisi ile sarkarlar.

Kaş düşüklüğünün bir diğer sebebi tekrarlayan botoks uygulamalarıdır. Botoks uygulaması esnasında tekrarlayan seanslarda kaşları kaldıran kaslar zayıflatılırsa kaş düşüklüğü ortaya çıkabilir.

Kaş Düşüklüğü Nasıl Tedavi Edilir? Kaşlar Nasıl Kaldırılır?

Kaşları kaldırmak için kullanılan yöntemler üç grupta incelenebilir. Bunların arasında cerrahi işlemler ve ameliyatsız uygulamalar yer almaktadır. Birinci grupta alın ve şakak bölgesini gererek kaşları kaldıran ameliyat teknikleri yer alır. İkinci grupta alın ve şakak bölgesini germeksizin kaşları kaldıran izole kaş kaldırma teknikleri yer alır. Üçüncü grupta kaşı indiren ve kaldıran mimik kaslarını modifiye ederek kaşın dinamik pozisyonunu değiştiren nörotoksin uygulamaları yer alır.

Alın Germe ve Kaş Kaldırma Teknikleri

Kaşları kaldırırken benim en çok tercih ettim yöntemler bu gruptakilerdir. Alın germe ameliyatları sadece kaşları kaldırmakla kalmaz aynı zamanda alın cildini gerer, kırışıklıkları azaltır ve daha bütüncül bir estetik sonuç oluşturur. Alın germe ameliyatlarında kaşın tek bir noktası kaldırılmadığı için kaş bütüncül olarak, ideal estetik formu bozulmadan yükseltilebilir. Bu gruptaki ameliyatlar yer çekimi etkisine bağlı kaş düşüklüklerinin en etkili tedavisidir.

Alın germe ameliyatları arasında en modern yöntemlerden bir tanesi endoskopik alim germe ameliyatıdır. Bu ameliyatta saçlı deri içerisinde küçük kesiler yapılarak endoskopik bir kamera yardımı ile alın ve kaş dokuları iskelet yapıdan ayrıştırılır. Takiben alın ve kaşlar, kafa iskeletinin üzerinde geriye doğru kaydırılarak kemiğin üzerinde açılan mikro kemik tünellere kalıcı dikişler ile tespit edilir. Kaş kaldırma isteğiyle kliniğime başvuran her üç hastadan ikisine endoskopik alın germe ameliyatını önermekteyim desem abartılı olmaz.

Alın germe ameliyatının saç içerisinde veya saç önünde daha uzun kesiler yapılarak gerçekleştirilen klasik biçimleri de bulunmaktadır. Bu ameliyat teknikleri hakkında blog'da farklı makaleler bulabilirsiniz

Alın bölgesinin yan tarafında kalan alana şakak denir. Bazı ameliyat yaklaşımlarında alın bölgesinin tamamı değil sadece şakak bölgesi gerilir. Şakak bölgesinin gerilmesi kaşların en dış kısımlarını da bir miktar yükseltmeye yarar. Kaşların sadece dış kısımlarının belirgin olarak düşük olduğu ve estetik sonuçta kaşların biraz düzleşmesine razı olan hasta grubunda şakak germe ameliyatları bir seçenek olabilir.

İzole Kaş Kaldırma Teknikleri 

Alın/Şakak/Kaş ünitesini bütüncül olarak tedavi etmek her kadar ilk tercihimiz ve en ideal tedavi seçeneği olsa da, kaşları kaldırmak için alın ve şakak bölgesini tedaviye dahil etmek bir zorunluluk  değildir.

Kaşlar alın ve şakaklardan bağımsız olarak, yani izole olarak da yükseltilebilir. En basitinden Botox uygulaması ile kaşları aşağı çeken kaslar zayıflatılarak, kaşlarda geçici olarak, 1-2 mm yükselme sağlanabilir.

İzole kaş kaldırma teknikleri içerisinde benim en çok tercih ettiğim iki teknik göz kapağıdan(transblefaroplasti) kaş kaldırma ve direkt kaş kaldırma teknikleridir.

Direkt Kaş Kaldırma (Direct Browlift)

Direkt kaş kaldırma tekniğinde kaşların üzerinde, kaş ile derinin tam birleştiği hat boyunca kesiler yapılır. Kaşın üzerinden bir deri elipsi çıkarılır ve eliptik deri açıklığı düz bir çizgi oluşturacak biçimde yeniden dikilir. Bu teknik kaşı direkt olarak yukarıya alır, kaş düşüklüğünü giderir. Ancak kaş ile alın derisi arasında gözle görünür bir iz bırakır. Direkt kaş kaldırma tekniği oldukça etkili bir tekniktir. Avantajları basit olması, hızlı iyileşmesi, lokal anesteziyle yapılması ve komplikasyonların az olmasıdır. Bu cerrahi teknik için en ideal hastalar alın yaşlanmasının ileri düzeyde olduğu erkek hastalardır. Yaklaşık 6 ay-1 yıl içerisinde ameliyat izi alındaki kırışıklıklardan birisi gibi görünecek ve dikkat çekmeyecektir. Öte yandan bu teknik alındaki kırışıklıkların izi kamufle edecek kadar derin olmadığı orta yaş grubunda uygun değildir.

Göz Kapağından Kaş Kaldırma (Transblefaroplasti Browpexy)

Transblefaroplasti kaş kaldırma tekniğinde ise üst blefaroplasti ameliyatı yapılırken kullandığımız kesiden yukarıya doğru çıkıp kaşın altını serbestleştiriyoruz. Daha sonra kaşı, alın kemiğinin üzerindeki bağ dokularına kalıcı dikiş ipleri ile sabitliyoruz. Bu teknik kaşı 1-3 mm kadar kalıcı olarak kaldırabiliyor ve de daha önemlisi üst göz kapağı ameliyatı sonrası kaşların düşmesini engelliyor. Bu teknikle kombine olarak kaşın altına implant koyarak kaşın dolgunluğunu restore edebilmek de mümkün.

Kaş Askısı (İp Askı İle Kaş Kaldırma)

Bu tekniklerde çeşitli ipler veya askı materyalleri ile kaş asma yapılıyor. Kaşları izole olarak kaldıran askı yöntemlerini ben pek tercih etmiyorum. Bunun sebebi kaşa bir işlem yapıldığını gösteren bir yapaylığın oluşması. Kendi kaşınızı ayna karşısında istemli olarak kaldırın ve yüzünüzü gözlemleyin. Sonra bir de kaşınızı parmağınızla yukarı kaldırın ve yüzünüzü gözlemleyin. Sadece kaşınızı kaldırdığınızda kaşın hemen üzerinde alında bir deri katlantısı oluşur. Bu katlantı, kaş kaldırma mimiği esnasında, sadece 1-2 saniye süreyle oluştuğunda doğaldır, dikkat çekmez ve yadırganmaz. 

Kaşı izole olarak kaldıran ip askısı tekniklerinde bu tarz deri katlantılarının ve anormal mimiklenmelerin oluşumu sıkça karşılan sorunlar arasındadır. Bazen mimiksiz bir yüzde herşey normal görünürken mimik aktivitesi esnasında doğal olmayan çekintiler ortaya çıkabilir ve bunlar soyal hayatta gerçekten çok rahatsız edicidir. Bu teknikler kaşı tüm noktalarından yakalamadığı için kaşın doğal şeklini bozabilir. Özellikle Fransız askısı gibi kalın materyallerin kullanıldığı işlemlerde, cilt altında ipliklere ait gerilim hatları dışarıdan görülebilir.

Botoks

Botoks uygulaması ile kaşlar birkaç milimetre kadar yükseltilebilir. Her botoks uygulaması kaşları yükseltmez, bazıları düşünebilir. Botoks uygulaması esnasında; kaşları aşağıya doğru çeken mimik kasları iğne ile zayıflatılır ve kaşları kaldıran mimik kasları uygulamaya dahil edilmezse sonuçta kaşlar bir miktar daha yüksek görünebilir. Botoks uygulamasının bazı limitleri vardır. Kaşların anatomik olarak ileri derecede düşük olduğu durumlarda botoks uygulamasının etki gücü gözle görülür ve kalıcı bir değişim yaratmaya yeterli olmayabilir.

Kozmetik Uygulamalar

Bazı makyaj uygulamaları kaşın hemen altında kalan dış bükey yüzeyi aydınlatarak sanki kaşlar yüksekmiş gibi bir illüzyon yaratabilirler. Güzellik merkezlerinde yapılan kaş tasarımları kaşı olduğundan daha yüksekmiş gibi gösterebilir. Kaşlarım en üstündeki kılları bırakır en altındaki kılları alırsanız sanki kaşlar biraz daha yüksekmiş gibi bir görünüm oluşabilir. Kaşları dökülmüş olan hastalarda kaş dövmesi uygulamaları yapılabilir. Özellikle kaş dövmelerinin hastanın orijinal kas hattının daha yukarısında yapılmaması plastik cerrahlar tarafından tavsiye edilmektedir. Çünkü, ileride bir kaş kaldırma ameliyatı yapılacak olursa yukarı çekilmiş bu dövme ameliyatı sonucunda çok abartılı ve yapay görünen bir konuma taşınacaktır.

Kaş kaldırma teknikleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve bu teknikler için uygun bir aday olup olmadığınızı öğrenmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sevgiyle kalın,

Güzel kalın.

O.B.

Kaş Kaldırma Ameliyatı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için Doç. Dr. Ozan Bitik'in resmi web sitesi www.ozanbitik.com'a erişebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Şakak Germe Ameliyatı Sizin İçin Doğru Tercih mi?

Şakak germe, diğer adıyla temporal lift, şakak bölgesinin oblik yönde (yukarı ve geri…

Devamını Oku
Alın Küçültme ve Saç Çizgisinden Alın Germe Ameliyatı

Saç çizgisinden alın germe klasik alın germe yaklaşımının en önemli modifikasyonların…

Devamını Oku
Göz Kapağı Estetiği Aday Hastalarının En Büyük 6 Korkusu

Hayal edin. Yarın sabah göz kapağı estetiği ameliyatı olacaksınız. Nasıl hissederdini…

Devamını Oku